Phone Codes of Belarus

Postal Codes

 

Gomelskaya oblast

Phone Codes

Cities & Towns:


 From RussiaFrom Belarus
Belitsk gp375-23398-02339
Bolshevik rp375-23(2)8-023(2)
Bragin gp375-23448-02344
Buda-Koshelevo375-23368-02336
Vasilevichi375-23408-02340
Vetka375-23308-02330
Gomel375-23(2)8-023(2)
Dobrush375-23338-02333
Elsk375-23548-02354
Zhitkovichi375-23538-02353
Zhlobin375-23348-02334
Zareche gp375-23408-02340
Kalinkovichi375-23458-02345
Komarin gp375-23448-02344
Kopatkevichi gp375-23508-02350
Korma gp375-23378-02337
Kostyukovka rp375-23(2)8-023(2)
Lelchitsy gp375-23568-02356
Loev gp375-23478-02347
Mozyr375-2368-0236
Narovlya375-23558-02355
Ozarichi gp375-23458-02345
Oktyabrskiy gp375-23578-02357
Parichi gp375-23428-02342
Petrikov375-23508-02350
Rechitsa375-23408-02340
Rogachev375-23398-02339
Svetlogorsk375-23428-02342
Sosnovyy Bor rp375-23428-02342
Streshin gp375-23348-02334
Terekhovka gp375-23338-02333
Turov375-23538-02353
Uvarovichi gp375-23368-02336
Khoyniki375-23468-02346
Chechersk375-23328-02332

Raions:


 From RussiaFrom Belarus
Braginskiy375-23448-02344
Buda-Koshelevskiy375-23368-02336
Vetkovskiy375-23308-02330
Gomelskiy375-23(2)8-023(2)
Dobrushskiy375-23338-02333
Elskiy375-23548-02354
Zhitkovichskiy375-23538-02353
Zhlobinskiy375-23348-02334
Kalinkovichskiy375-23458-02345
Kormyanskiy375-23378-02337
Lelchitskiy375-23568-02356
Loevskiy375-23478-02347
Mozyrskiy375-23638-02363
Narovlyanskiy375-23558-02355
Oktyabrskiy375-23578-02357
Petrikovskiy375-23508-02350
Rechitskiy375-23408-02340
Rogachevskiy375-23398-02339
Svetlogorskiy375-23428-02342
Khoynikskiy375-23468-02346
Checherskiy375-23328-02332

 
 

Phone handbook Gomelskaya oblast. Cities & Towns: Buda-Koshelevo, Vetka, Gomel, Dobrush, Elsk, Zhitkovichi, Turov, Zhlobin, Kalinkovichi, Mozyr, Narovlya, Petrikov, Rechitsa, Vasilevichi, Rogachev, Svetlogorsk, Khoyniki, Chechersk, Kostyukovka rp, Bragin gp, Komarin gp, Uvarovichi gp, Bolshevik rp, Terekhovka gp, Streshin gp, Ozarichi gp, Korma gp, Lelchitsy gp, Loev gp, Oktyabrskiy gp, Kopatkevichi gp, Zareche gp, Belitsk gp, Parichi gp, Sosnovyy Bor rp - Phone Codes


Rambler's Top100