Phone Codes of Belarus

Postal Codes

 

Grodnenskaya oblast

Phone Codes

Cities & Towns:


 From RussiaFrom Belarus
Berezovka375-15458-01545
Bolshaya Berestovitsa gp375-15118-01511
Volkovysk375-15128-01512
Voronovo gp375-15948-01594
Grodno375-15(2)8-015(2)
Dyatlovo375-15638-01563
Zheludok gp375-15148-01514
Zelva gp375-15648-01564
Ive375-15958-01595
Kozlovshchina gp375-15638-01563
Korelichi gp375-15968-01596
Krasnoselskiy gp375-15128-01512
Lida375-1548-0154
Lyubcha gp375-15978-01597
Mir gp375-15968-01596
Mosty375-15158-01515
Novogrudok375-15978-01597
Novoelnya gp375-15638-01563
Ostrino gp375-15148-01514
Ostrovets gp375-15918-01591
Oshmyany375-15938-01593
Porozovo gp375-15138-01513
Radun gp375-15948-01594
Ross gp375-15128-01512
Svisloch375-15138-01513
Skidel375-15(2)8-015(2)
Slonim375-15628-01562
Smorgon375-15928-01592
Sopotskin gp375-15(2)8-015(2)
Shchuchin375-15148-01514
Yuratishki gp375-15958-01595

Raions:


 From RussiaFrom Belarus
Berestovitskiy375-15118-01511
Volkovysskiy375-15128-01512
Voronovskiy375-15948-01594
Grodnenskiy375-15(2)8-015(2)
Dyatlovskiy375-15638-01563
Zelvenskiy375-15648-01564
Ivevskiy375-15958-01595
Korelichskiy375-15968-01596
Lidskiy375-15458-01545
Mostovskiy375-15158-01515
Novogrudskiy375-15978-01597
Ostrovetskiy375-15918-01591
Oshmyanskiy375-15938-01593
Svislochskiy375-15138-01513
Slonimskiy375-15628-01562
Smorgonskiy375-15928-01592
Shchuchinskiy375-15148-01514

 
 

Phone handbook Grodnenskaya oblast. Cities & Towns: Volkovysk, Grodno, Skidel, Dyatlovo, Ive, Lida, Berezovka, Mosty, Novogrudok, Oshmyany, Svisloch, Slonim, Smorgon, Shchuchin, Bolshaya Berestovitsa gp, Krasnoselskiy gp, Ross gp, Voronovo gp, Radun gp, Sopotskin gp, Kozlovshchina gp, Novoelnya gp, Zelva gp, Yuratishki gp, Korelichi gp, Mir gp, Lyubcha gp, Ostrovets gp, Porozovo gp, Zheludok gp, Ostrino gp - Phone Codes


Rambler's Top100