Phone Codes of Belarus

Postal Codes

 

Mogilevskaya oblast

Phone Codes

Cities & Towns:


 From RussiaFrom Belarus
Belynichi gp375-22328-02232
Bobruysk375-2258-0225
Bykhov375-22318-02231
Glusk gp375-22308-02230
Glusha gp375-2258-0225
Gorki375-22338-02233
Dribin gp375-22488-02248
Elizovo rp375-22358-02235
Kirovsk375-22378-02237
Klimovichi375-22448-02244
Klichev375-22368-02236
Kostyukovichi375-22458-02245
Krasnopole gp375-22388-02238
Krichev375-22418-02241
Krugloe gp375-22348-02234
Mogilev375-22(2)8-022(2)
Mstislavl375-22408-02240
Osipovichi375-22358-02235
Slavgorod375-22468-02246
Tatarka rp375-22358-02235
Khotimsk gp375-22478-02247
Chausy375-22428-02242
Cherikov375-22438-02243
Shklov375-22398-02239

Raions:


 From RussiaFrom Belarus
Belynichskiy375-22328-02232
Bobruyskiy375-2258-0225
Bykhovskiy375-22318-02231
Glusskiy375-22308-02230
Goretskiy375-22338-02233
Dribinskiy375-22488-02248
Kirovskiy375-22378-02237
Klimovichskiy375-22448-02244
Klichevskiy375-22368-02236
Kostyukovichskiy375-22458-02245
Krasnopolskiy375-22388-02238
Krichevskiy375-22418-02241
Kruglyanskiy375-22348-02234
Mogilevskiy375-22(2)8-022(2)
Mstislavskiy375-22408-02240
Osipovichskiy375-22358-02235
Slavgorodskiy375-22468-02246
Khotimskiy375-22478-02247
Chausskiy375-22428-02242
Cherikovskiy375-22438-02243
Shklovskiy375-22398-02239

 
 

Phone handbook Mogilevskaya oblast. Cities & Towns: Bobruysk, Bykhov, Gorki, Kirovsk, Klimovichi, Klichev, Kostyukovichi, Krichev, Mogilev, Mstislavl, Osipovichi, Slavgorod, Chausy, Cherikov, Shklov, Belynichi gp, Glusha gp, Glusk gp, Dribin gp, Krasnopole gp, Krugloe gp, Elizovo rp, Tatarka rp, Khotimsk gp - Phone Codes


Rambler's Top100