Postal Codes of Belarus

Phone Codes 

Mogilevskaya oblast

Postal Codes

City Bobruysk

Streets

 


213800 - Bobruysk UPS213815 - Bobruysk GOPS-15
213801 - Bobruysk GOPS-1213817 - Bobruysk GOPS-17
213802 - Bobruysk GOPS-2213818 - Bobruysk GOPS-18
213803 - Bobruysk GOPS-3213819 - Bobruysk GOPS-19
213804 - Bobruysk GOPS-4213822 - Bobruysk GOPS-22
213805 - Bobruysk GOPS-5213823 - Bobruysk GOPS-23
213807 - Bobruysk GOPS-7213824 - Bobruysk GOPS-24
213809 - Bobruysk GOPS-9213825 - Bobruysk GOPS-25
213810 - Bobruysk GOPS-10213826 - Bobruysk GOPS-26
213811 - Bobruysk GOPS-11213827 - Bobruysk GOPS-27
213812 - Bobruysk GOPS-12213828 - Bobruysk GOPS-28
213813 - Bobruysk GOPS-13213829 - Bobruysk GOPS-29
213814 - Bobruysk GOPS-14213830 - Bobruysk GOPS-30

Streets

 
 

Postal Codes Mogilevskaya oblast, City Bobruysk


Rambler's Top100