Postal Codes of Belarus

Phone Codes 

Vitebskaya oblast

Postal Codes

Rossonskiy raion

Rossony gp

 


211471 - Rossony-1 

 
 

Postal Codes Vitebskaya oblast, Rossonskiy raion, Rossony gp


Rambler's Top100